top of page

Våra fyrar är ca 33 cm höga dekorativa ljushållare, i fristående eller väggmonterad variant med värmeljuskoppen placerad uppe i fyrtornet. De väggmonterade modellerna har kromfärgad reflektor/värmeskydd och konstruktionen erbjuder förvaringsmöjlighet via bottenplattans hyllfunktion. Designade och tillverkade av Kurt Sveilis, skurna i metall samt pulverlackade för en tålig och hållbar yta, i vår verkstad i Norrköping.

 

Our lighthouses are about 33 cm high and decorative candle holders, and comes in a free-standing or a wall-mounted model, with a cup for a tealight cup placed in the top of the lighthouse. The wall-mounted models have a chrome-colored reflector / heat protection and the construction offers storage via the base plate's shelf function. Designed and manufactured by Kurt Sveilis, cut in metal and powder coated for a durable surface, in our workshop in Norrköping, Sweden.

 

Bogskärs fyr, FI

kr598.00Price
Color
  • Än så länge arbetar vi med 30 olika fyrmotiv från Sveriges kuster (inkl. två insjöfyrar och en båk), samt fyra fyrmotiv från vardera Norge, Åland och Finland. Finner ni inte er favoritfyr i sortimentet, så hör av er! Visar tillräckligt många intresse, så utökar vi sortimentet.

    So far, we are working with 30 different lighthouse motifs from the coasts of Sweden (incl. Two lake lighthouses and a beacon), as well as four lighthouse motifs from Norway, four from Åland and four from Finland. If you do not find your favorite lighthouse in our current assortment, get in touch! If enough people show interest, we will expand our collection.

    Fyrar har länge setts som urbilden för allmännytta eftersom skepp kunde navigera efter dem utan att betala. På grund av deras funktion som säkerhetsanläggning och ljusspridare har fyren blivit en symbol för säkerhet, vägledning, kunskapsspridning och hopp. Eftersom fyren ofta är placerad ensam på en utsatt plats har den också fått symbolisera ensamhet, styrka, ledarskap och beslutsfattande, men även människans kamp mot naturen.

    Lighthouses have long been seen as a symbol for the public good because ships could navigate after them without paying. Due to their function as a safety system and light diffuser, the lighthouse has become a symbol of safety, guidance, knowledge dissemination and hope. Since the lighthouse is often located alone in a vulnerable place, it has also been associated with loneliness, strength, leadership and decision-making, as well as man's struggle against nature.

bottom of page